ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง และตำแหน่งเสมียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง และตำแหน่งเสมียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE