ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง และตำแหน่งเสมียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง และตำแหน่งเสมียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”