ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE