ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง