ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Service

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – Revised Fees for Visa Service

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง