งานสัมมนาความร่วมมือไทย – จีน (Thailand – China Cooperation Forum)

งานสัมมนาความร่วมมือไทย – จีน (Thailand – China Cooperation Forum)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสภาธุรกิจจีน – อาเซียน (China – ASEAN Business Council: CABC) และคณะกรรมการความร่วมมืออุตสาหกรรม RCEP (RCEP Industry Cooperation Committee: RICC) ได้จัดงานสัมมนาความร่วมมือไทย – จีน (Thailand – China Cooperation Forum) ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ (hybrid) ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านไทย – จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานและสมาคมไทย – จีน โดยเฉพาะในห้วงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างมณฑลสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในจีน

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาดังกล่าวร่วมกับนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย (ผ่านวีดิทัศน์) และนายสวี๋ หนิงหนิง ประธาน CABC โดยมีนายหลู่ เค่อเจี่ยน อดีตอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงพาณิชย์จีน และกรรมการบริหาร RICC เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ งานสัมมนาดังกล่าวยังมีผู้ร่วมกล่าวปาฐกถาผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ (๑) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (๒) นายเจิ้ง จินหลง นายกเทศมนตรีเมืองไถซาน มณฑลกวางตุ้ง (๓) ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน และ (๔) นายเฉิน หงโป ผู้บริหารบริษัท Tus-Holdings และ International Association of Science Parks (IASP) ซึ่งล้วนชื่นชมพลวัตความสัมพันธ์ไทย – จีนที่แน่นแฟ้น และเล็งเห็นถึงโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงุทน เพื่อให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียนและสอดคล้องกับการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกัน ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคต เพื่อให้ก้าวทันทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

งานสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทางกายภาพที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ ๕๐ คน รวมทั้งเลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน และอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกลประมาณ ๒๐๐ คน โดยภายหลังงานสัมมนา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งานสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินโครงการขยายความร่วมมือกับมณฑลในเรื่องนวัตกรรมใหม่และการส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นของจีน

ขอขอบคุณภาพจาก  : China-Asean Business Council

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗