โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

เปิดรับเยาวชนเชื้อสายไทยอายุ 12-18 ปี ที่เติบโตในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ และ จ.เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
[email protected]

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 12 – 18 ปี
2. เกิดหรือเติบโตและมีถิ่นพำนักในต่างประเทศ
3. สามารถฟังภาษาไทยได้เข้าใจ
4. สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคประจำตัวที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย
5.สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และมีความประพฤติเหมาะสม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
https://bit.ly/3u5KXc7 

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ