UN Resident Coordinator (UNRC) ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

UN Resident Coordinator (UNRC) ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นาย Siddharth Chatterjee ตำแหน่ง UN Resident Coordinator (UNRC) ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาชาติในการขับเคลื่อนวาระสำคัญของโลก พร้อมกันนี้นาย Siddharth Chatterjee ได้กล่าวถึงภารกิจของ UNRC ในการประสานการสนับสนุนให้สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินการตามเป้าหมาย SDGs อาทิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือ South-South Cooperation ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติเพื่อร่วมขับเคลื่อนและบรรลุวาระสำคัญของโลกด้วยเช่นกัน

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”