สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) / สถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ)

สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) / สถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ)

 

สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) และสถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ)

สำหรับ ผู้เดินทางสัญชาติไทย ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประสงค์จะเลือกการกักตัวประเภท “สถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ)” ในกรุงเทพมหานคร หรือ “สถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (Alternative State Quarantine – ALQ)” ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี

ในกรณีนี้ ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวทั้งหมด 14 วันด้วยตนเอง และจะต้องจองห้องพักผ่านทางช่องทางที่ได้รับอนุญาตดังนี้

ช่องทางในการจองห้องพักประเภท ASQ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ

ทางเลือก 1:   ผู้เดินทางสามารถจองห้องพักกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตจากรัฐโดยตรง
ทางเลือก 2:  ผู้เดินทางสามารถจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ที่ระบุไว้ดังนี้
                      agoda.com/quarantineth
                      asq.locanation.com
                      asq.ascendtravel.com

หมายเหตุ:
1. ผู้เดินทางควรจองห้องพักผ่านทางช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่แนะนำให้จองที่พักผ่านทางช่องทางอื่น เช่น การจองห้องพักผ่านบริษัทท่องเที่ยว ตัวแทนจำหน่าย หรือเว็บไซต์จองที่พักอื่น ๆ
2. สำหรับผู้ที่เดินทางมายัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ) สามารถใช้บริการ ASQ ที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร หรือ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดปราจีนบุรี เท่านั้น

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินให้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.hsscovid.com และคลิกที่ “Alternative State Quarantine” สำหรับโรงแรมที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินให้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.hsscovid.com และคลิกที่ “Alternative Local Quarantine” สำหรับโรงแรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี