การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีกำหนดจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. เลือกตั้งทางไปรษณีย์ โดยผู้ลงคะแนนเสียงต้องจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับคืนมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

ในการนี้ ขอเชิญคนไทยที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566  เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) 
ผ่านหนึ่งในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

8531-8767 หรือ 8531-8769 ในเวลาทำการ 09.00 – 12.30 , 14.00 – 17.00 

หรืออีเมล [email protected]

นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

Days
Hours
Minutes
Seconds

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ยินดีต้อนรับคนไทยทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาทำงาน ศึกษาต่อ หรือพักอาศัยกับครอบครัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ทุกท่าน และเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่างๆ ให้ท่านได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการบริการและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการลงทะเบียน โดยท่านสามารถเลือก ลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร และส่งเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น

    สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขอความกรุณาแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบทุกครั้ง

ลงทะเบียนคนไทยออนไลน์

 
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน http://thaiconsulpek.mikecrm.com/PZT7y3Z

ดาวน์โหลดเอกสาร