บริการด้านกงสุล

กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ (010) 8531 – 8769 

สอบถามเพิ่มเติม อีเมล์ [email protected]

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.

Important Notice :