การตรวจลงตรา (VISA)

STEP 3

SUBMIT
THE ORIGINAL DOCUMENTS

At the Royal Thai Embassy in Beijing
9.00 – 11.00 hrs.

Remark:
check the status of
your visa application at 
www.thaievisa.go.th

STEP 4

PICK UP THE PASSPORT

At the Royal Thai Embassy in Beijing
9.00 – 11.00 hrs.

Dear applicants,

due to the COVID-19 pandemic,
please note that the duration of VISA application process
may take up to 8 weeks.

Please make your plan accordingly.

Important Notice :

■ Announcement on new e-visa service with stickerless visa • [2021.09.06]
泰王国驻华大使馆关于无贴纸-电子签证公告 [中文]

■ Notice Regarding Visa Process For Applicants From Mongolia • [2021.08.13]
แจ้งเตือนเอกสารประกอบคำร้องการตรวจลงตราปลอม • [2021.06.24]
提醒!关于提交虚假申请材料的重要通知 [中文]
สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) / สถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ) • [2021.02.19]
List of Alternative State Quarantine and Alternative Local Quarantine in Thailand [2021.02.19] (中文/English)
■ รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
Updated Status of Visa Exemption and Visa On Arrival Scheme to Thailand • [2021.01.06] (English)
■ การขอหนังสือรับรอง COE สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
Applying for Certificate of Entry (COE) for a Non-Thai national • [2021.02.19]  
非泰籍人员办理入境许可(COE)申请流程及材料。• [2021.02.19]
รายชื่อประเทศที่ต้องใช้ใบเอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
List of Countries which require International Health Certificate for Yellow Fever Vaccination • [2021.02.19] (English)