การตรวจลงตรา (VISA)

STEP 3

WAIT FOR APPROVAL
& CHECK THE STATUS
OF VISA APPLICATION

Remark:
check the status of
your visa application at 
www.thaievisa.go.th

STEP 4

IF THE APPLICATION
IS APPROVED,

PRINT OUT
THE NOTIFICATION LETTER
& PRESENT IT TO THE IMMIGRATION OFFICERS
AT THE AIRPORT

■ รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
Updated Status of Visa Exemption and Visa On Arrival Scheme to Thailand • [2023.04.01] (English)

แจ้งเตือนเอกสารประกอบคำร้องการตรวจลงตราปลอม • [2021.06.24]
提醒!关于提交虚假申请材料的重要通知 [中文]
รายชื่อประเทศที่ต้องใช้ใบเอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
List of Countries which require International Health Certificate for Yellow Fever Vaccination • [2021.02.19] (English)