การตรวจลงตรา (VISA)

STEP 3

SUBMIT DOCUMENTS

At the Royal Thai Embassy in Beijing
9.00 – 11.00 hrs.

STEP 4

PICK UP PASSPORT

At the Royal Thai Embassy in Beijing
9.00 – 11.00 hrs.

Important Notice :

 1. สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) / สถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ)
  List of Alternative State Quarantine and Alternative Local Quarantine in Thailand (中文/English)
 2. รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
  Updated Status of Visa Exemption and Visa On Arrival Scheme to Thailand (as of January 06, 2021) (English)
 3. การขอหนังสือรับรอง COE สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
  Applying for Certificate of Entry (COE) for a Non-Thai national
  非泰籍人员办理入境许可(COE)申请流程及材料。
 4. รายชื่อประเทศที่ต้องใช้ใบเอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
  List of Countries which require International Health Certificate for Yellow Fever Vaccination (English)