การตรวจลงตรา (VISA)

STEP 3

SUBMIT
THE ORIGINAL DOCUMENTS

At the Royal Thai Embassy in Beijing
9.00 – 11.00 hrs.

Remark:
check the status of
your visa application at 
www.thaievisa.go.th

STEP 4

PICK UP THE PASSPORT

At the Royal Thai Embassy in Beijing
9.00 – 11.00 hrs.

Important Notice :

แจ้งเตือนเอกสารประกอบคำร้องการตรวจลงตราปลอม • [2021.06.24]
提醒!关于提交虚假申请材料的重要通知 [中文]
■ ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา • [2021.02.22]
Revised Fees for Visa Service [English]

สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) / สถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ) • [2021.02.19]
List of Alternative State Quarantine and Alternative Local Quarantine in Thailand [2021.02.19] (中文/English)
รายชื่อสถานกักกักในกิจการกอล์ฟ [2021.02.19]
(Golf Quarantine – GQ) (中文)

■ รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
Updated Status of Visa Exemption and Visa On Arrival Scheme to Thailand • [2021.01.06] (English)
■ การขอหนังสือรับรอง COE สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
Applying for Certificate of Entry (COE) for a Non-Thai national • [2021.02.19]  
非泰籍人员办理入境许可(COE)申请流程及材料。• [2021.02.19]
รายชื่อประเทศที่ต้องใช้ใบเอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
List of Countries which require International Health Certificate for Yellow Fever Vaccination • [2021.02.19] (English)