กิจกรรม ASEM Youth Dialogue with H.E. Mr. Don Prawudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

กิจกรรม ASEM Youth Dialogue with H.E. Mr. Don Prawudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

           กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจรับชมการหารือระหว่างนายดอน
ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในกิจกรรม ASEM Youth Dialogue on SDG 3 (Good Health & Well-being) ในวันที่
14 พ.ค. 2564 เวลา 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

            กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ASEF Young Leaders Summit ภายใต้หัวข้อ ‘Sustainable Development in a Post-COVID-19 World’ โดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13 (ASEM 13) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน พ.ย. 2564 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

           ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อรับชมกิจกรรมฯ ได้ที่ https://bit.ly/3eNeH5W ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2564

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕