ข่าวและกิจกรรม

COVID-19

ThailandPlus
COVID-19

ThailandPlus แอปพลิเคชั่นที่ต้องดาวน์โหลดก่อนเข้าประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางทุกสัญชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนเข้าประเทศไทย โดยผู้เดินทางต้องแสดงการลงทะเบียนใช้งาน ร่วมกับเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ในการเข้าราชอาณาจักร

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
COVID-19

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) สำหรับการเดินทางสู่ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนเดินทางกลับประเทศไทย สำหรับคนไทยในจีน
COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังที่แนบไว้ด้านในต่อไปนี้

COVID-19

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการรับรองเอกสารวุฒิการศึกษาทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(รายละเอียด)

บริการรับร …

COVID-19

ประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

หากต้องการ …

COVID-19

ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ COVID-19 ในจีน ฉบับที่7

Group 96

กิจกรรม

กิจกรรม

Royal Thai Armed Forces Day 2021

In light o …

กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ

พิธีเปิดป้ …

กิจกรรม

Photo Exhibition of Historic and Cultural Cities of Lancang-Mekong Countries Opens on the Cloud

Photo Exhi …

กิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์ (Live) ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยผ่านการแต่งกายชุดไทย

เมื่อวันที …

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุม ASEAN Committee in Beijing (ACB)

เมื่อวันที …

กิจกรรม

The Coronation of King Rama X
The Royal Barge Procession

Group 96

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง เสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกงสุล จะปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. – 17 ก.พ. 2564

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. – 17 ก.พ. 2564 และจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ารับบริการอีกครั้งในวันที่ 18 ก.พ. 2564

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

  &nb …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ 2564

 

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง