ข่าวและกิจกรรม

COVID-19

transit and transfer passengers
COVID-19

【เดินทางเข้าไทย】แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่ประเทศไทย

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำ (Transit) หรือเปลี่ยนลำ (Transfer) ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

COVID-19

【คนไทยกลับไทย】ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง – อัปเดต 1 ก.ค. 65

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในจีนและฮ่องกง ตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Vaccine Covid 19
COVID-19

【เดินทางเข้าไทย】【Thailand Pass】รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 6 พ.ค. 65)

สถานะ ณ วันที่ 6 พ.ค. 65 – ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนครบตามจำนวนโดสที่กำหนดและตามระยะห่างระหว่างเข็มที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง

COVID-19

【คนไทย】กรุงปักกิ่งวานนี้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มรวม 22 ราย

คณะกรรมการสุขภาพแห่งกรุงปักกิ่งรายงานว่า เมื่อ 23 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น. กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มรวมทั้งหมด 22 ราย ซึ่งพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ เขตฉาวหยาง (20 ราย) เขตซุ่นยี่ (1 ราย) และเขตฝางซาน (1 ราย)

COVID-19

【VOA】ขั้นตอนการยื่นขอ VISA ON ARRIVAL (VOA) เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่เกิน 15 วัน

ผู้ที่สนใจยื่นขอ VISA ON ARRIVAL (VOA) ต้องมีสัญชาติตามรายชื่อ 17 ประเทศและ 1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีเป้าหมายเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

สอท.
COVID-19

Thai e-Visa service will be temporarily unavailable from Friday 22 April 2022 to Monday 25 April 2022

Group 96

กิจกรรม

กิจกรรม

คณะนักศึกษาไทย (ชุดที่ 2) เดินทางถึงจีน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะนักศึกษาไทย (ชุดที่ 2) ได้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง โดยสวัสดิภาพ
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณรัฐบาลจีนที่ได้ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับมาจีนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีนในภาพรวมต่อไป

กิจกรรม

中国-泰国合作论坛 Thailand-China Cooperation Forum

中国-泰国合作论坛
Thailand-China Cooperation Forum

กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

กิจกรรม

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านมนุษยธรรม

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านมนุษยธรรม ชื่อว่า “we help Thai Red Cross, Thai Red Cross helps us”:Looking back at how the Royal family has nurtured the Thai Red Cross Society’s humanitarian mission โดยเลขาธิการสภากาชาดไทย

สอท.
กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 3 พ …

กิจกรรม

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร โดยรองปลัดกระทรวงฯ นายศรันย์ เจริญสุวรรณ

Group 96

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 ก.ค. 65 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรายละเอียดการสอบทางอีเมล จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบตรวจสอบอีเมลด้วย

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาความร่วมมือไทย – จีน (Thailand – China Cooperation Forum)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสภาธุรกิจจีน – อาเซียน (China – ASEAN Business Council: CABC) และคณะกรรมการความร่วมมืออุตสาหกรรม RCEP (RCEP Industry Cooperation Committee: RICC) ได้จัดงานสัมมนาความร่วมมือไทย – จีน (Thailand – China Cooperation Forum) ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ (hybrid) ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านไทย – จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานและสมาคมไทย – จีน โดยเฉพาะในห้วงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างมณฑลสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในจีน

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

หมดเขตรับสมัคร: 29 มิ.ย. 65 เวลา 24.00 น. (เวลาประเทศจีน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้อเขียน: 30 มิ.ย. 65
สอบคัดเลือกข้อเขียน: 1 ก.ค. 65

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนรับมือเปิดประเทศของจีน สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สัมภาษณ์ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เกี่ยวกับแผนรับมือเปิดประเทศของจีน

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 65 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

The Consular Section of the Royal Thai Embassy in Beijing will be closed on Friday 3 June 2022 on H.M. Queen Suthida’s Birthday.

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างมายื่นในวันดังกล่าวด้วย