ข่าวและกิจกรรม

COVID-19

COVID-19

มาตรการสาธารณสุขในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand

COVID-19

【VOA】ขั้นตอนการยื่นขอ VISA ON ARRIVAL (VOA) เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจยื่นขอ VISA ON ARRIVAL (VOA) ต้องมีสัญชาติตามรายชื่อ 17 ประเทศและ 1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีเป้าหมายเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

COVID-19

ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิต “เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19” ฟรี!

ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิตผ่านระบบ ZOOM ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. (เวลาจีน) บรรยายโดยนายแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

Vaccine Covid 19
COVID-19

【เดินทางเข้าไทย】รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 12 ก.ค. 65)

ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนครบตามจำนวนโดสที่กำหนดและตามระยะห่างระหว่างเข็มที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง

transit and transfer passengers
COVID-19

【เดินทางเข้าไทย】แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่ประเทศไทย

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำ (Transit) หรือเปลี่ยนลำ (Transfer) ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

COVID-19

【คนไทยกลับไทย】ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง – อัปเดต 1 ก.ค. 65

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในจีนและฮ่องกง ตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Group 96

กิจกรรม

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ASEAN and China Dialogue Green Economy and Climate Action for the Region”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ASEAN and China Dialogue Green Economy and Climate Action for the Region”

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567
เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน
โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง

อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน)
ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์ไหมไทยในวันสตรีสากล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์ไหมไทยในวันสตรีสากล

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งบรรยายสรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย นาวาเอก ภาณุวัฒน์ สมัคงาน ร.น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร น.อ. ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และพ.อ.นันสิทธิ์ คล้ายสีเงินรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก ต้อนรับพลตรี พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ รองเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 37 คน และบรรยายสรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทย-จีน ในหลายสาขา อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความมั่นคง

Group 96

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้อเขียน ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่ง

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ASEAN and China Dialogue Green Economy and Climate Action for the Region”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ASEAN and China Dialogue Green Economy and Climate Action for the Region”

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567
เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน
โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

สอท.
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง วันหยุดเนื่องในวันจักรีและเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567