ข่าวและกิจกรรม

COVID-19

Group 96

กิจกรรม

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที …

กิจกรรม

นิทรรศการออนไลน์ “๑๒o ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

https://12 …

กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่บริษัท Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

เมื่อวันที …

กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ Poverty Eradication and Responsibility of Political Parties

นายอรรถยุท …

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที …

กิจกรรม

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน

สถานเอกอัค …

Group 96

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับไทย

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการยื่นขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียด)

บริการยื่น …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง