ข่าวและกิจกรรม

COVID-19

COVID-19

รายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ มีเงื่อนไขและวิธีการจอง ดังนี้

Thai E-VISA
COVID-19

Thai e-Visa Service Temporarily Unavailable From 23-26 September 2021

Due to system upgrade for the launch of the new online platform, the e-Visa service will be temporarily unavailable from 23 September 2021 at 11.00 AM to 26 September 2021 at 11.00 PM (UTC).

COE
COVID-19

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล COE สำหรับคนไทย กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก

หากคนไทยประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขเที่ยวบินและ/หรือสถานที่กักตัวในเอกสาร Certificate of Entry (COE) สามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ที่ [email protected] โดยขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

Thai E-VISA
COVID-19

Announcement on new e-visa service with stickerless visa

The Royal Thai Embassy wishes to inform that the new e-visa service with stickerless visa issued by the Embassy and all Consulates-General in the People’s Republic of China will be put into effect from 27 September 2021 onwards.

Passport
COVID-19

5 ข้อน่ารู้สำหรับเตรียมตัวทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศจีนขณะนี้ ขอให้คนไทยในจีนที่ต้องการเดินทางมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่กับ สอท. กรุงปักกิ่ง โปรดวางแผนช่วงเวลาในการมาทำพาสปอร์ตและการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งล่วงหน้า โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนที่จะเข้ามารับบริการ

COVID-19

9 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง

1 ส.ค. 64 – สำนักงานข้อมูลรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่งรายงานสถานการณ์และแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง โดยมีมาตรการทั้งหมด 9 ข้อ เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกกรุงปักกิ่ง และการเฝ้าระวังและควบคุมการเดินทางของผู้คนจำนวนมากในช่วงปิดภาคฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้

Group 96

กิจกรรม

กิจกรรม

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศผลการพิจารณา โครงการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่องการเปิดรับผู้สมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2 นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศเลื่อนวันประกาศผลการตัดสินจากวันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ (Shi Shengyi) รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในอนาคต

สถานกงสุลใหญ่
กิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนคนไทยในจีนรับฟังธรรมะออนไลน์ “ชาวพุทธในต่างแดน”

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนคนไทยในจีนเข้าร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ “ชาวพุทธในต่างแดน” วันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. (เวลาจีน) สแกน QR Code ในประกาศเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

กิจกรรม

บทความเกี่ยวกับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี

บทความเกี่ยวกับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการแก้ไขปัญหาระหว่างช้างป่าและชุมชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติ โดยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ผู้ดูแลโครงการ 

กิจกรรม

สอท. ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรม “Little Diplomat Day” ให้กับเยาวชนจีนในช่วงปิดภาคเรียน

เมื่อวันที …

กิจกรรม

บทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง Alternative Development

บทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง Alternative Development โดยรองปลัดกระทรวงฯ (นายชุตินทร คงศักดิ์) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการหลวง และบทบาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกับองค์การสหประชาชาติและกับต่างประเทศในการเสริมสร้างพลังของชุมนุม การพัฒนาทางเลือก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Group 96

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ 2564

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 กันยายน 2564
สอบคัดเลือกในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักเรียนคนจีนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประจำปี 2564

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สอท. ปักกิ่ง
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564