ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ผู้ที่เดินทางเข้าปักกิ่งจากต่างประเทศต้องกักตัว 14 วัน ณ สถานที่กำหนด

เมื่อวันที …

กิจกรรม

Guidelines for Air Operators on Services in the Territories outside Thailand Defined as Disease Infected Zones of COVID-19

กิจกรรม

แนวทางของสายการบินเกี่ยวกับการให้บริการในท้องที่ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี COVID-19

กิจกรรม

“Serenity – Behind the scenes of a Royal Thai Concert”

HRH Siriva …

กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Focus China “45 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน”

http://mod …

กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สถานเอกอัค …

Group 96

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

จีนประกาศระงับการเดินทางเข้าจีนชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ

กระทรวงการ …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงกรณีสื่อรายงานเกี่ยวกับการส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังสหรัฐอเมริกา

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมาปักกิ่ง

มาตรการสำค …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการเดินทางกลับไทยของบุคคลสัญชาติไทย

ข้อปฏิบัติ …

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

Visa and travel related measures implemented by the Royal Thai Government to contain the spread of COVID-19

Visa and t …