ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน

SHARE