รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 4 ส.ค. 64

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 4 ส.ค. 64

covid report

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗